In gesprek met Rick Amado, de ontwerper van het schoolgebouw Klein Amsterdam

Een gesprek met Rick Amado, één van de initiatiefnemers van Klein Amsterdam, een nieuwe innovatieve basisschool uit de Stichting ‘Leren in de Tussenruimte’. Rick Amado is de vormgever van dit innovatieve gebouw dat congruent aan de onderwijskundige visie van de school ontworpen is.