Jan Jaap Hubeek

#educatie #podcast #meesterwerk #podplanten

#7 Ontwikkelingsgericht onderwijs; onderwijsvisie in de praktijk.

This entry is part of 23 in the series Meesterwerk

OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO),  is een onderwijsvisie. Deze visie legt de nadruk op de ontwikkeling van de leerlingen. Bij OGO staat de brede persoonsontwikkeling van leerlingen centraal. Het belangrijkste principe hierbij is de zone van naaste ontwikkeling. Het kind ontdekt vanuit zijn eigen ontwikkeling wat op het randje van zijn kunnen en nog niet kunnen ligt. Daarbij is de gedachte dat de leerkracht in het contact met de kinderen niet enkel specifieke kennis en vaardigheden overdraagt, maar dat de ontwikkeling van de leerling daarnaast ook be├»nvloed wordt door context en cultuur aan te dragen. Huub Jolink vertelt over OGO op de basisschool de Achthoek in Amsterdam-Oost.

Series Navigation

Next Post

Previous Post

© 2020 Jan Jaap Hubeek

Theme by Anders Norén