Meesterwerk Podcast

Een serie gesprekken...

#4 Luc Stevens

Twee jaar geleden nam Luc Stevens (1941) afscheid als wetenschappelijk directeur van NIVOZ, het instituut dat hij in 2003 startte na zijn emeritaat als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht. Nog altijd is betrokken bij de ontwikkelingen in en buiten de organisatie, al acteert hij wat behoedzamer, zoals hij het zelf uitdrukt. In de serie NIVOZ-podcasts spreekt Luc over het verleden, over het heden en over de toekomst, maar blijft hij vooral dicht bij het opgroeiende kind.

Het lijdt geen twijfel dat Luc Stevens (1941) een grote staat van dienst heeft en veel heeft betekend voor het Nederlands onderwijs. Hij heeft ministers en politieke woordvoerders geadviseerd en zijn signatuur is herkenbaar in vele stromingen in het huidige onderwijs. Publicaties van Luc Stevens zijn vanzelfsprekend op lerarenopleidingen; tienduizenden leraren en schoolleiders zijn in lezingen via zijn voordrachten geïnspireerd en hij nam ‘de stem van de leerling’ vanaf zijn eerste werkzaamheden, in en buiten het onderwijs, uiterst serieus.

Ontevreden over hoe de universitaire wereld zich ontwikkelde tot smalle cijfermatige instituten, trok de hoogleraar zijn eigen plan en begon hij na zijn emeritaat in 2003 zijn eigen ‘onderwijsinstituut’ NIVOZ dat plek bood voor reflectie en bezinning op de pedagogiek als handelingswetenschap. De leraar en het kind zijn bij Stevens nooit ver weg. Centraal in zijn filosofie staan de onvervreemdbare rechten van het kind. Kom je hieraan tegemoet, dan komen veel resultaten die je van hen verwacht als leerling vanzelf.

Gedurende de afgelopen zeventien jaar ontwikkelde NIVOZ zich tot een onafhankelijk instituut dat de pedagogiek als handelings-wetenschap weer bij de onderwijspraktijk bracht. Kennis en handelen gaan hand in hand, horen we Luc vaak zeggen. NIVOZ werd bekend door het opnieuw introduceren van het begrip Pedagogische Tact en het initiëren van platform hetkind. Gedurende de afgelopen jaren heeft Luc samen met NIVOZ vele mensen aan zich verbonden. Mensen die ieder op eigen wijze een bijdrage leveren aan de missie van het NIVOZ, de plek waar leraren en schoolleiders worden gesterkt in hun pedagogische opdracht.

Volgende Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Meesterwerk Podcast

Thema door Anders Norén