Meesterwerk Podcast

Een serie gesprekken...

Categorie

Onderwijskansen

In de podcast-serie hoor je onderzoekers, leerkrachten en schoolleiders aan het woord over hoe zij op school (en in de klas) meer gelijke kansen creëren, met onderzoek als inspiratiebron. In de volgende podcasts komen thema’s aan bod als: taalstimulering, het jonge kind en ouderbetrokkenheid. Het programma Onderwijskansen (in het basisonderwijs) is een samenwerking van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, de PO-raad, het ministerie van OCW en verschillende onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

© 2023 Meesterwerk Podcast

Thema door Anders Norén