Vrijeschoolonderwijs

Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat, zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren, zodat zij innerlijk vrije en verantwoordelijk en moreel handelende volwassenen worden.
Meer info, kijk op: https://www.hsleiden.nl/waarden-van-vrijeschool-onderwijs

Beluister de podcast ook via:

SpotifyApple PodcastsGoogle Podcasts

Meesterwerk, Taal & Lezen, Vrijeschoolonderwijs, Waldorf100 Festival

#131 Christof Wiechert: Toekomstperspectief op het vrijeschoolonderwijs

Christof Wiechert is jarenlang vrijeschool leerkracht geweest. Daarnaast heeft hij vanuit zijn internationale werk in de Pedagogische Sectie in Dornach ervaring bij de ontwikkeling van vrijescholen. Binnenkort verschijnt het boek: ‘In het midden de mens, de bronnen van goed onderwijs’