Meesterwerk Podcast

Een serie gesprekken...

Categorie

Meesterwerk

Welkom bij de podcast van meesterwerk. Een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar avontuur of ondernemerschap. Zij die de kanteling of de versnelling van het onderwijssysteem inzetten. Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het onderwijs realiseren.
Beluister alle afleveringen van Meesterwerkpodcast op:

SpotifyApple PodcastsRSSSoundCloudYouTube

#174 Onderzoekend lezen – De Noordwijkse Methode

#173 United4Education – Het verbindingsbetoog

#172 De kracht van de zelfdeterminatie theorie – In gesprek met Rob Martens en Inge Bramsen

#171 Leve het onderwijs – Marten Elkerbout

#170 Kwaliteit en bestuurlijke professionaliteit

#169 Fatima El Faraji – bestuurder El Amal

#168 De zin en onzin van toetsing

#167 Een onmisbare aanvulling op het reguliere onderwijs – Allan Varkevisser

#166 Professionele schoolcultuur met Henk Galenkamp

#164 Stadsdeelvoorzitter in Amsterdam Zuidoost Tanja Jadnanansing

#163 Eén in opvang en onderwijs – Jeanette de Jong

#163 IMC Weekendschool – Heleen Terwijn

#162 Teun Dekker – Inclusie op kindcentrum de Kroevendonk

#161 Sanne Scholten

#160 Joop Berding

#159 Allard Lindhout

#158 Manifesteren met kinderen

#157 Nicole Hanegraaf – Onderwijs van Binnenuit

#156 Rob Martens – Leerlingen intrinsiek motiveren

#155 Aflevering 6: De conclusie

#154 Aflevering 5: Inclusie is een werkwoord

#153 Aflevering 4: Wilskracht

#152 Aflevering 3: De pedagogische verantwoordelijkheid

#151 Aflevering 2: De kracht van het vrijeschoolonderwijs

#150 Aflevering 1: Inclusie & diversiteit

#149 Pesten! Een grapje moet toch kunnen?

#148 Buitenschoolse kennisbronnen (Funds of knowledge)

#146 Passend Luisteren

#145 Taaldiversiteit voor meer kansengelijkheid in ons onderwijs

#144 Kiezen voor Kansen

#143 Big History – Annemarie Proost

#142 Inclusie & Meer Perspectieven in het Mauritshuis – Femke Hameetman

#141 Inclusief denken en doen op het MBO College Hilversum

#140 Inclusie op het MBO Hilversum – Corporate Tribe door Danielle Braun

#139 Inclusie op het MBO Hilversum – student perspectief

#138 Jeelo op basisschool de Meern

#137 Walhallab

#136 Natuur- en milieueducatie op Algemene School Oost

#135 Luc Stevens over diversiteit

#134 Laurens Knoop

#133 Seksuele Vorming

#132 Diversiteit in het onderwijs

#131 Christof Wiechert: Toekomstperspectief op het vrijeschoolonderwijs

#130 Straatcultuur & Jeugdcriminaliteit

#129 NOWSCHOOL

#128 Waldorf Aan De Werf

#127 Agora Underground

#126 Stichting IMC Weekendschool

#125 Spring High

Doen wat de bedoeling is, voor eerlijke kansen in het onderwijs

#123 Jeroen Lutters

#122 Marjolijn Van Heemstra

#147 Oosterwoldschool Sofia

#121 Marcel Van Herpen

#120 Durf Te Doen Wat Onbekend Is

#119 Montessori Campus 0 – 18

#118 Houd Moed Juf Jos!

#117 De relatie tussen vertrouwen en beheersing: Frédérique Six

#116 Academie 1014 in Almere

#115 Wat telt én vertelt de eindtoets ons?

#114 Sakina Elkayouhi & Dounia Maakor

#113 Sociaal Vangnet

#112 Studenten voor scholieren

#111 De menselijke factor in het onderwijs

#110 Werkgeluk als basis voor onderwijskwaliteit

#109 Expeditie Tienerschool

#108 Opnieuw kijken naar onderwijs: in gesprek met Judith Wagter

#106: Nourdin El Ouali

#105 Partij voor de Dieren: In gesprek met Lammert Van Raan

#104 Denk: In gesprek met Ahmet Erdogan

#103 Volt Nederland: In gesprek met Nilufer Gundogan

#102 D66: In gesprek met Paul Van Meenen

#101 BIJ1: In gesprek met Sylvana Simons

#100 De SP: In gesprek met Peter Kwint

#99 Groen Links: in gesprek met Lisa Westerveld

#98 PVDA onderwijs: in gesprek met Songül Mutluer

#97 LAKS, de stem van de leerling: Nienke Luijckx

#96 Zie Je Mij?

#95 Overstappen naar het MBO

#94 Aziza Mayo over autonomie in verbondenheid

# 93 Sjef Drummen over Ontwikkelingsgericht Onderwijs

#92 Hester IJsseling over ‘Professionaliseren met hart en ziel’

#91 WOUTER MODDERKOLK OVER EEN WAARDE(N)VOLLE MANIER VAN TOETSEN

#90 Douwe Bob zingt Hold on

#89 Sta op voor onderwijs, schaf het centraal schriftelijk af

#88 Wat we van Geld kunnen Leren; in gesprek met Rens van Tilburg

#87 Agora Leiden: Deel 3

#86 Agora Leiden: Deel 2

#85 Agora Leiden Deel 1

#84 Terugblik op vijf jaar Practoraat Creatief Vakmanschap

#83 Rob Martens over de beweging ‘leve het onderwijs’

#82 Op volwassen wijze in de wereld willen zijn

#81 De wereld van kleding

#80 Leve Het Onderwijs: Robert Viëtor

#79 Gender and Sexuality Alliance

#78 TEGEN DE WIND IN

#77 HET EFFECT VAN GENDERSTEREOTYPERING IN ONS ONDERWIJS

#76 HB – DOLORES LEEUWIN

#75 HB – 11 JAAR ÉN NAAR 3 GYMNASIUM

#74 HB – VANUIT WETENSCHAPPELIJK PERSPECTIEF

#73 HB in relatie tot ons onderwijssysteem

#72 HB – Hyperhoogbegaafdheid

#71 HB: De Leerkracht op een basisschool

#70 HB: De specialist

#69 HB: Ouder en Kind op de basisschool

#68: Leve het Onderwijs: Jan Bransen

#67 Talent In De Bijlmer

#66 IJburg College: Jolanda Hogewind

#65 Illustraties, verhalen én Creativi-teit

#64 Speelcoach

#63 SQuare

#62 ABDELHAMID IDRISSI

#61 Leren in je eigen ruimte

#60 Klein Amsterdam – de realisatie

#59 KLEIN AMSTERDAM – DE TUSSENRUIMTE

#58 KLEIN AMSTERDAM: DE PRIJSVRAAG

#57 KLEIN AMSTERDAM: DE TRAILER

#55 LEESPLEZIER

#54 LUC STEVENS

#53 ZIJ-INSTROMER IN HET ONDERWIJS

#52 HOOFD UIT, LIJF AAN

#51 GENDER IN HET ONDERWIJS

#50 LUCASONDERWIJS EN DE KUNST VAN HET VERANDEREN

#49 DE STAAT VAN HET ONDERWIJS

#48 AGORA NIEKÉE ROERMOND

#47 CREATING CURIOSITY

#46 GEVLUCHT VOOR EEN NIEUW BEGIN

#45 BESTUUR EN TRANSITIE

#44 EXTREME LEARNING: HOW TO LEARN 3 TIMES FASTER

#43 ACTIEVE WERKVORMEN IN HET ONDERWIJS

#42 ONZE AMSTERDAMSE SCHOOL

#41 VAN RADICAAL NAAR AMICAAL

#40 SAMEN OPLEIDEN VAN LERAREN

#39 HET BREKEN VAN PARADIGMA’S

#38 WE MOETEN SPELEN

#37 COCAÏNEKONING OF OPLEIDING?

#36 TERUG NAAR WESTERBORK

#35 ALS JE LEERLINGEN ZICH ONTWIKKELEN TOT KLIMAATBEWAKERS….

#34 MERLIJN TWAALFHOVEN OVER “IN IEDER SCHUILT EEN KUNSTENAAR”

#33 HOE ARCHITECT THOMAS RAU GEÏNSPIREERD WERD DOOR EURITMIE

#32 LECTOR AZIZA MAYO OVER DE WAARDE(N) VAN DE VRIJESCHOOL

#31 FLOORTJE DESSING OVER DE KRACHT VAN VRIJESCHOLEN

#30 GERT BIESTA OVER DE WAARDE(N) VAN VRIJESCHOOL PEDAGOGIEK

#29 JAN BRANSEN OVER VORMING IN HET ONDERWIJS

#28 DE ACADEMISCHE LEERKRACHT

#27 SPECIALIST SPORTIEVE EN GEZONDE SCHOOL

#26 MASTR: EEN INTERACTIEVE E-LEARING VOOR DE MIDDELBARE SCHOOL

#25 MINDFULNESSCHOOL DE WILLIBRORD

#24 TEAMMASTER TRANSITIE NAAR TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS (3TO)

#23 Radicalisering & Polarisatie bespreekbaar maken in het onderwijs

#22 WE OWN THE SCHOOL

#21 GROEP 3: LEREN LEZEN EN SCHRIJVEN ZONDER METHODE

#20 AMSTERDAM AGORA NOW

#19 IEDEREEN IS LERAAR; IN GESPREK MET MAARTEN STUIFBERGEN

#18 HET SCHOOLBUREAU

#17 EXPERIENCE DESIGN ALS VOORBEELD VOOR HET ONDERWIJS

#16 SERIOUS PLAY

#15 CABRAL INSTITUUT

#14 KIEM MAVO AMSTERDAM

#13 VINDINGRIJKHEID IN DE VRIJE SCHOOL PEDAGOGIEK

#12 DE KRACHT VAN KUNST, THEATER ÉN DRAMA IN HET ONDERWIJS

#11 ONDERNEMERSCHAP IN HET ONDERWIJS; JAN-WILLEM DUIM

#10 EASYCRATIE IN HET ONDERWIJS

#9 UIT DE KAST

#8 SOFIE VAN DEN ENK

#7 ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS; ONDERWIJSVISIE IN DE PRAKTIJK.

#6 ONDERWIJSPIONIEREN OP EEN STEVE JOBSSCHOOL

#5 IN GESPREK MET JAN JAAP HUBEEK

#4 IEDERWIJS

#3 BEELDCOACH ANNET STEGEMAN

#2 GESPREK IN DE EDUCATIEVE KAS IN HORTUS AMSTERDAM

#1 IN GESPREK MET RICK AMADO, DE ONTWERPER VAN HET SCHOOLGEBOUW KLEIN AMSTERDAM

© 2024 Meesterwerk Podcast

Thema door Anders Norén