Meesterwerk Podcast

Een serie gesprekken...

Winnen met schoolcultuur

Bij het versterken van burgerschapscompetenties van leerlingen zijn vooral het curriculum en het pedagogisch klimaat op school van groot belang: ‘Je vormt leerlingen in alles wat je doet en laat, welk gedrag je voorleeft, hoe je als school omgaat met pestgedrag en hoe je lastige onderwerpen bespreekbaar maakt. En dat vraagt om meer dan beleid, instrumenten en lesprogramma’s; als we werken aan de cultuur binnen de school kan burgerschapsonderwijs floreren!’ Veel tips en handreikingen door Fleur Nollet en Sylvia van Bragt.

Next Post

Previous Post

© 2023 Meesterwerk Podcast

Theme by Anders Norén