Meesterwerk Podcast

Een serie gesprekken...

#132 Diversiteit in het onderwijs

IN GESPREK MET SANIYE CELIK

“Diversiteit is een feit, inclusie een keuze en verbinden een noodzaak.” – Saniye Çelik

Ik hoor en lees vaak: ‘We zouden meer divers moeten worden in onze onderwijsorganisatie.’ Vervolgens komt er dan vaak een lange maar.

Ik bezocht Saniye Celik, lector diversiteit aan de Hogeschool Leiden om dit voor te leggen en te beluisteren wat wij van haar kunnen leren.

“Wil je wel echt een diversere onderwijscontext op jouw school? Wil jij dat echt? En ben je dan ook bereid daar dingen voor op te geven? En als het ongemakkelijk wordt?” – Saniye Çelik stelt een paar ijzersterke vragen over diversiteit in dit gesprek.

In deze podcast van Audiocollectief Meesterwerk ga ik op zoek naar wat wij in het onderwijs van Saniye kunnen leren.


Saniye Çelik is gespecialiseerd in HRM en bestuurs- en organisatievraagstukken. In de 25 jaar dat Saniye Çelik in verschillende functies heeft gewerkt bij de overheid – waarvan 17 jaar bij de politie – heeft zij zich verdiept in diverse vraagstukken die spelen binnen het publieke domein. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties coördineerde ze het diversiteitsbeleid van eerdere kabinetten voor de publieke sector.

Wat is Diversiteit?

Diversiteit heeft betrekking op alle zichtbare en onzichtbare verschillen in de samenleving en raakt daarmee iedereen.

In de kern gaat het er om dat mensen verschillend mogen zijn en gewaardeerd worden om hun talenten en kwaliteiten. Publieke en private organisaties willen verschillen in mensen optimaal benutten om de effectiviteit van de organisatie te vergroten. Daarom zoeken ze steeds vaker mensen die het innoverend en lerend vermogen van organisaties versterken.

https://www.hsleiden.nl/over-hl/profiel/lector-in-de-schijnwerper/saniye-celik/diversiteit-gaat-ook-over-jou

Volgende Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Meesterwerk Podcast

Thema door Anders Norén