Meesterwerk Podcast

Een serie gesprekken...

#148 Buitenschoolse kennisbronnen (Funds of knowledge)

In deze aflevering zijn Elsbeth Kemme, Lisa Gaikhorst en Edda Veerman te gast en gaan we in  gesprek over hun onderzoek naar de kracht van buitenschoolse kennisbronnen.

Veel leerlingen ervaren een discontinuïteit tussen thuis en school. De theorie over Funds of knowledge beschrijft hoe scholen gebruik kunnen maken van de kennis en vaardigheden die leerlingen buiten school opdoen (hun buitenschoolse kennis(bronnen)) om betrokkenheid bij school en leren te bevorderen.

Gebruik maken van buitenschoolse kennisbronnen is een sterk middel voor kansengelijkheid. Tijdens dit project ontwerpen basisschoolleerkrachten een aanpak waarmee zij kennis en vaardigheden die leerlingen buiten school opdoen zichtbaar maken en vervolgens benutten in hun lessen. Door zo’n buitenschoolse-kennisbronnen-aanpak kan de connectie tussen school en het leven daarbuiten worden verstevigd, waardoor leerlingen zich in de lessen meer betrokken kunnen gaan voelen, en mogelijk beter gaan presteren.

In dit project werken basisschoolleerkrachten en onderzoekers samen aan een onderzoek dat tot doel heeft:

  1. goede voorbeelden te verzamelen van concrete digitale werkvormen en lesactiviteiten waarmee leraren in het basisonderwijs zicht kunnen krijgen op de buitenschoolse kennis(bronnen) van leerlingen en hier gebruik van kunnen maken;
  2. inzicht te verkrijgen in de opbrengsten van deze aanpak(ken) in relatie tot kansengelijkheid (waarbij o.a. gekeken wordt naar de effecten op het zelfvertrouwen, welbevinden, motivatie, en burgerschapscompetenties van leerlingen)
  3. inzicht te verkrijgen in de mechanismen die deze opbrengsten kunnen verklaren.

Zie ook: https://woa.kohnstamminstituut.nl/onze-projecten/gebruik-maken-van-verborgen-kennisbronnen/

Volgende Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Meesterwerk Podcast

Thema door Anders Norén