Meesterwerk Podcast

Een serie gesprekken...

#3 Robert Viëtor

Leve het Onderwijs is een beweging vanuit onderwijsbestuurders die méér vanuit vertrouwen willen werken. Bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden’ naar ‘werken vanuit de bedoeling’. Robert Viëtor, tot voor kort Directeur aan de Faculteit Educatie van de Hogeschool Leiden, tekende dit manifest. Waarom bemoeit een directeur van een lerarenopleiding zich met deze beweging? Als lerarenopleider wil hij graag het manifest van Leve het Onderwijs versterken, om toekomstbestendige leerkrachten op te leiden voor het betekenisvolle werk in het onderwijs. “Het belangrijke pedagogische werk gaat niet over meten of controleren, het gaat om kinderen uitnodigen tot volwassenheid”, stelt Robert Viëtor.
Meer weten over Leve het onderwijs? levehetonderwijs.nl/manifest-leve-het-onderwijs

Next Post

Previous Post

© 2023 Meesterwerk Podcast

Theme by Anders Norén