Meesterwerk Podcast

Een serie gesprekken...

#144 Kiezen voor Kansen

In deze aflevering zijn Jos de mulder en Cilia Born te gast. Oud-inspecteur Jos en onderwijskundige Cilia schreven samen het boek: Kiezen voor kansen.
Het boek roept leraren, schoolleiders en besturen op zich meer bewust te worden van de kansenongelijkheid in de klas en op school. 

Cilia en Jos staan een inclusieve en kansrijke samenleving voor ogen en geloven in de toekomst van kinderen en de cruciale rol van onderwijs daarin. Kiezen voor Kansen biedt in vijf hoofdstukken zowel theoretische inzichten als praktische handvatten voor onderwijsprofessionals om de kansengelijkheid in de klas en de school te vergroten.
Kiezen voor Kansen roept leraren, schoolleiders en besturen op zich meer bewust te worden van de kansenongelijkheid in de klas en de school.

Jos de Mulder en Cilia Born hebben een jarenlange en veelzijdige ervaring in het funderend onderwijs.
Ze delen die in dit boek met leraren, schoolleiders en bestuurders die zich betrokken voelen bij en zich zorgen maken over de kansenongelijkheid in de klas en de school.

  • Als leraar kun je ervoor kiezen de leerling die extra uitleg, aandacht of tijd nodig heeft meer kansen op succes te bieden.
  • Als schoolleider kun je ervoor kiezen meer onderwijstijd, begeleiding of oefenmogelijkheden te faciliteren voor leerlingen die minder kansen of achterstanden hebben.
  • Als bestuurder kun je ervoor kiezen een visie te ontwikkelen en beleidsplannen uit te werken die achterstanden systematisch helpen bestrijden.

Paul van Meenen, oud-leraar en woordvoerder Onderwijs van D66 in de Tweede kamer, “De auteurs van Kiezen voor Kansen staat een inclusieve en kansrijke samenleving voor ogen en geloven in de toekomst van kinderen en de cruciale rol van onderwijs daarin”

Kiezen voor Kansen biedt in vijf hoofdstukken zowel theoretische inzichten als praktische handvatten voor onderwijsprofessionals om de kansengelijkheid in de klas en de school te vergroten.

  • Hoofdstuk 1 begint met een beschrijving van de huidige situatie in het onderwijs, hoe dat historisch zo is gegroeid als uitkomst van politieke beslissingen en de maatschappelijke ideologie.
  • In hoofdstuk 2 beschrijven de auteurs tien van de twintig door hun gedefinieerde knelpunten, gegroepeerd in twee clusters van ongelijke kansen: in het gezin en in de klas.
  • In hoofdstuk 3 worden tien knelpunten van ongelijke kansen in de school en het onderwijssysteem behandeld.
  • In hoofdstuk 4 komen de auteurs terug op Piketty’s analyse en geven ze hun ideeën over hoe we tot een maatschappijbrede nieuwe ideologie kunnen komen.
  • Hoofdstuk 5 begint met ‘Een dag op de school van de toekomst’, gevolgd door een toelichting op het onderwijs in de 21ste eeuw.

Volgende Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Meesterwerk Podcast

Thema door Anders Norén