Meesterwerk Podcast

Een serie gesprekken...

# 1. Inleiding over Iona Stichting: visie & beleid

De Iona Stichting ondersteunt niet alleen projecten, maar houdt zich ook bezig met eigen initiatieven. Maar wat is de achterliggende motivatie? In deze aflevering geven Robert Viëtor en Christine Geertsema een toelichting op de visie en het beleid.

Next Post

Previous Post

© 2023 Meesterwerk Podcast

Theme by Anders Norén