Meesterwerk Podcast

Een serie gesprekken...

# 6. Inspirerende projecten: Waarde(n)van Vrijeschoolonderwijs

De Iona Stichting ondersteunt initiatieven die ontstaan vanuit een persoonlijk ideaal. Doel is het bevorderen van geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling. Verbinding, samenhang en creativiteit spelen daarbij een belangrijke rol.

Via een serie podcasts maakt u kennis met een aantal van deze projecten. Ze bieden inspiratie en vormen gezamenlijk een beeld van de doelstellingen van de Iona Stichting. Deze podcast gaat over het het vrijeschoolonderwijs. Het project vertegenwoordigt de categorie Onderwijs.

Next Post

Previous Post

© 2023 Meesterwerk Podcast

Theme by Anders Norén