Meesterwerk Podcast

Een serie gesprekken...

# 7. Inspirerende projecten: integrale gezondheid

Via een serie podcasts maakt u kennis met een aantal projecten die gesteund zijn door de Iona Stichting. Deze podcast gaat over integrale gezondheid met Sjef Staps. Het project vertegenwoordigt de categorie Gezondheidzorg.
PS: Het in de podcast genoemde Bolk-model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving is zowel toegepast in stadswijken (bestaand en in ontwikkeling) als in landelijk gebied. Voorbeelden van mogelijke nieuwe toepassingen zijn situaties met geluidshinder of het plaatsen van windmolens of 5G-masten.
De Iona Stichting ondersteunt initiatieven die ontstaan vanuit een persoonlijk ideaal. Doel is het bevorderen van geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling. Verbinding, samenhang en creativiteit spelen daarbij een belangrijke rol.

Next Post

Previous Post

© 2023 Meesterwerk Podcast

Theme by Anders Norén