Meesterwerk Podcast

Een serie gesprekken...

#170 Kwaliteit en bestuurlijke professionaliteit

Hoe werken schoolbesturen aan onderwijskwaliteit en bestuurlijke professionaliteit?

De aflevering gaat over de kwaliteitsagenda die opgesteld is vanuit de PO-raad om deze vraag te beantwoorden. In deze aflevering zijn Arjan van Hell, Paul Oomens en Peter van Lieshout te gast.

Arjan is bestuurder bij Educatis, een scholengroep van 10 scholen op reformatorische grondslag in Midden-Nederland. Paul is bbestuurder in het mbo (Hout- en Meubileringscollege Amsterdam en Rotterdam). Peter is oa. hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, maar ook toezichthouder.

De maatschappelijke opgave van schoolorganisaties in het primair onderwijs is groot. Dit vraagt om een professionele kwaliteitscultuur, bestuurlijke slagkracht én om leiderschap. Tegelijkertijd brengt de ruimte die schoolorganisaties nodig hebben om lokaal keuzes te kunnen maken veel verantwoordelijkheid met zich mee. De maatschappij mag dan ook verwachten dat bestuurders werken aan kwaliteit, transparantie en professionaliteit. De concept Kwaliteitsagenda heeft als doel onze inzet hierop te intensiveren en ons te committeren aan gedeelde normen. 

Negen schoolbestuurders uit het primair onderwijs hebben samen met een externe adviseur een Kwaliteitsagenda opgesteld. Met deze agenda werken schoolbesturen zichtbaar aan kwaliteit en hun bestuurlijke professionaliteit. Op de Algemene Ledenvergadering van 16 november a.s. stemmen de leden van de PO-Raad over de Kwaliteitsagenda. Wat is de aanleiding voor een Kwaliteitsagenda en voor welk probleem is het een oplossing? Welke parallellen zien we in andere sectoren en wat kunnen we leren van de ervaringen uit het mbo?

In deze podcast brengen we drie perspectieven bij elkaar. Wil je meer lezen over de Kwaliteitsagenda? Ga dan naar www.poraad.nl/kwaliteitsagenda

Volgende Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Meesterwerk Podcast

Thema door Anders Norén