Easycratie in het onderwijs

‘Easycratie in het Onderwijs’ is een boek van Annette Dölle en Martijn Aslander. In deze podcast vertelt Annette Dölle op inspirerende wijze over haar manier om anders naar regel- en wetgeving te kijken binnen het onderwijs. Deze podcast is tot stand gekomen zoals de eerste spreuk in het boek aangeeft: Voortdurend ontwikkelen met tijdelijke oplossingen!

Uit de kast

Uit de kast in het onderwijs? Is dat Anno 2019 nog een issue?
Twee ervaringsdeskundigen vertellen openhartig over het hen verging,
waar zij tegenaan lopen en roepen op voor bewustwording. Tjeerd Dijkstra en Sara van Duijn nemen je mee in hun ervaringen.

Sofie van den Enk

Een wandeling door de Amelisweerd.

Een bijzonder prettig gesprek met Sofie van den Enk over het onderwijs. Tijdens een wandeling door de Amelisweerd vertelt Sofie over haar blik op het onderwijs en haar bijdrage eraan.
Sofie vertelt over haar rol voor the Missing Chapter Foundation, Edukans, de PO-raad en nog veel meer. Maar vooral vertelt Sofie over haar persoonlijke beschouwingen en ervaringen. En uiteraard de leraar die het verschil voor Sofie heeft gemaakt.
Luister maar en loop mee.

Ontwikkelingsgericht onderwijs; Huub Jolink vertelt over deze onderwijsvisie in de praktijk.

OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO).OGO is een onderwijsvisie. Deze visie legt de nadruk op de ontwikkeling van de leerlingen. Bij OGO staat de brede persoonsontwikkeling van leerlingen centraal. Het belangrijkste principe hierbij is de zone van naaste ontwikkeling. Het kind ontdekt vanuit zijn eigen ontwikkeling wat op het randje van zijn kunnen en nog niet kunnen ligt. Daarbij is het de gedachte dat de leerkracht in het contact met de kinderen niet enkel specifieke kennis en vaardigheden overdraagt, maar dat de ontwikkeling van de leerling daarnaast ook beïnvloedt wordt door de context en de cultuur aan te dragen. Huub Jolink vertelt over OGO op de basisschool de Achthoek in Amsterdam-Oost.

In gesprek met Jan Jaap Hubeek

Sara van Duijn interviewt Jan Jaap Hubeek over zijn beweegredenen. Wat is zijn achtergrond en waartoe beweegt hij zich?
De maker van Meesterwerk moet in dit gesprek zelf met de billen bloot. Luister naar deze ontmoeting.

Bas Rosenbrand, in gesprek over Iederwijs

Iederwijs. In gesprek met Bas Rosenbrand over de ontwikkeling, de opkomst en de geleerde lessen van een vernieuwend onderwijsconcept in 2002.

In dit jaar kreeg Nederland een particuliere variant erbij in het onderwijslandschap. Op Iederwijs konden kinderen zichzelf zijn, kiezen wat, wanneer en hoe ze wilden leren. Er was een roep om ‘anders opgeleide mensen’ vanuit de samenleving. Vanuit het bedrijfsleven kwam steun voor dit concept.Nog niet eerder waren er bedrijven geweest die salarissen van leraren betaalden uit sympathie voor een onderwijsconcept.

Zes basiswaarden waren het onderwijskundig kompas van dit concept, zes uitgangspunten die nu in 2019 zeer gewone onderwijstaal zijn en in menig onderwijsplan zijn verweven:
Deze basiswaarden van Iederwijs waren:

  1. Veilig voelen
  2. Vertrouwen op vermogen
  3. Vrijheid en verbondenheid
  4. Verrijking door verschillen
  5. Vormgeven van verlangens
  6. Verder door vragen

Als paddestoelen schoten er Iederwijsscholen uit de grond door heel Nederland. En vanuit alle hoeken en gaten kwamen leraren, ouders, pedagogen kijken naar dit concept. Luister naar het verhaal van Bas Rosenbrand.Beeldcoach Annet Stegeman

Beeldcoach Annet Stegeman. Een gesprek over de transitie vanuit het onderwijs zelf. De kracht van beelden en beeldcoaching, en hoe ruimte geven kan leiden tot een versnelling in het schoolteam. Annet is van mening dat veel leraren betrokken zijn en hun onderwijs (en het systeem) willen transformeren. Dit hoeft niet van bovenaf opgelegd te worden. Annet: van schoolhond tot Cito.

De slak…
Beeld of spiegel?
Zijn wie je bent…

Gesprek in de educatieve kas in Hortus Amsterdam

Hortus Amsterdam

Sara van Duijn en Jan Jaap Hubeek zitten vandaag in één van de oudste botanische tuinen van Nederland, in het hartje van Amsterdam. Van oudsher is de botanische tuin een tuin ten dienst aan de wetenschap. Chirurgijns en apothekers leerden hier planten herkennen die gebruikt werden ten behoeve van medicijnen.Vier eeuwen later heeft de tuin vooral een museale en educatieve functie. Sara en Jan Jaap zijn te gast bij Freek van Kessel. Freek heeft mede vorm gegeven aan een educatieve kas in de Hortus Amsterdam.

In gesprek met Rick Amado, de ontwerper van het schoolgebouw Klein Amsterdam

Een gesprek met Rick Amado, één van de initiatiefnemers van Klein Amsterdam, een nieuwe innovatieve basisschool uit de Stichting ‘Leren in de Tussenruimte’. Rick Amado is de vormgever van dit innovatieve gebouw dat congruent aan de onderwijskundige visie van de school ontworpen is.